2014. 04. 05.

A paksi hitelszerződés magyarul

Hetek óta követeljük és várjuk, hogy a kormány tegye közzé a paksi hitelszerződés hiteles magyar szövegét. Nem történt meg, szemmel láthatólag szeretnék a legnagyobb titokban tartani, hogy milyen gyalázatos szerződést kötöttek, és azt, hogy minden hazugság volt, amit eddig ebben az ügyben mondtak.

 

Vessünk véget az információhiánynak és a titkolózásnak. Itt a szerződés hitelesített fordítása. A fordítás a Greenpeace megbízásából készült. Kattintás a képre.

szerz+Ĺd+ęsRUHU-page-001.jpg

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!

2014. 04. 03.

Nyilvánosságot minden paksi bővítést megalapozó tanulmánynak!

Van-e a múltkor bemutatottakon túl más megalapozó tanulmány a paksi bővítésről? Ha igen, miért sért törvényt a Paks II. projektcég annak eltitkolásával? Az általam látott, és álláspontom szerint indokolatlanul titkosított dokumentumokat miért nem teszik nyilvánossá? Levelem Nagy Sándor vezérigazgatónak és Péterfalvi Attilának, az adatvédelmi hatóság vezetőjének.

Nagy_Sandor_reszere_140325-page-001.jpg

Nagy_Sandor_reszere_140325-page-002.jpg

dr.Peterfalvi_A_NAIH_2013.03.27-page-001.jpg

dr.Peterfalvi_A_NAIH_2013.03.27-page-002.jpg

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!

2014. 03. 31.

Visszacsinálható-e a paksi paktum?

Sokan kérdezik tőlem mostanában a címben föltett kérdést, nem kis aggodalommal a hangjukban. Még ha ellenzéki győzelem is lesz április 6-án, nem köteleződött-e el az Orbán-kormány visszavonhatatlanul a paksi bővítés ügyében? Milyen pénzügyi és jogi következményei lehetnek a szerződés felmondásának? Lehetséges-e egyáltalán felbontani ezt a szerződést?

Nos, azoknak, akik aggódnak emiatt, két jó hírrel is szolgálhatok.

http://nepszava.hu/picture/8016/normal/32/00032048.jpeg

"- Ott várja a pénzügyi kényszerzubbony, Viktor Viktorovics!" (fotó: nepszava.hu)

 

A két jó hír közül a nagyobb az, hogy ez a szerződés még egyáltalán nincs véglegesen lezárva. Az orosz-magyar nukleáris együttműködésről szóló megállapodás 9.§-a szerint:

"A jelen Egyezmény 1. cikkének 1. és 3. pontjában rögzített együttműködés megvalósítása érdekében az Orosz Fél a Felek külön megállapodásában meghatározott összegben és feltételekkel állami hitelt biztosít a Magyar Fél számára a Paksi Atomerőmű teljesítménye fenntartásának és fejlesztésének finanszírozásához. Amely állami kölcsönszerződés megkötése a jelen szerződés implementálásának feltétele."

Magyarán, amíg a hitelszerződés át nem ment a hatályba lépéshez szükséges procedúrákon, addig, a keretmegállapodás sem implementálható. Tekintve, hogy a hitelszerződést a parlament elé kívánják terjeszteni, annak parlamenti jóváhagyása nélkül az eredeti egyezmény jogkövetkezményekkel járó alkalmazása nem lehetséges. A kormány eredetileg a választás előtt szerette volna az Országgyűlés jóváhagyását kérni a hitelszerződéshez, a paksi paktummal kapcsolatos ellenérzéseket megtapasztalva azonban ezt elhalasztották. A hitelszerződésről csak az április végén-május elején összeülő új parlament fog dönteni. Ha pedig ott az ellenzék (mínusz Jobbik) többségben van, akkor a hitelszerződést nem szavazza meg a parlament, a szerződés pedig - minden külön felmondás nélkül - egyszerűen nem implementálható. A vasárnapi szavazás tehát arról is szól, hogy lesz-e olyan ellenzéki többség a parlamentben, amely elutasítja a hitelszerződést, és ezzel érvényteleníti-e a paksi paktumot.

A másik jó hír az, hogy amúgy az eredeti megállapodás - mint minden nemzetközi egyezmény - természetesen felbontható. Ezt egyértelműen megfogalmazza a szerződés 18.§ 3. bekezdése:

"Bármelyik Fél felmondhatja jelen Egyezményt oly módon, hogy erről írásos értesítést küld a másik Félnek. Ebben az esetben az Egyezmény az értesítés kézhezvételét követő egy év elteltével megszűnik."

Minél hamarabb kerül erre sor, természetesen annál kisebb a szerződés végrehajtása során az orosz fél által elköltött pénz, amely költség megtérítése érdekében az oroszok kárigénnyel léphetnek fel nemzetközi jogi fórumokon. Magyarán: minél hamarabb felbontjuk a megállapodást, annál kisebb kárral tudunk kiszállni belőle. De a legegyszerűbb, és legolcsóbb, ha egyáltalán nem is valósítjuk meg. Ennek a kulcsa vasárnap a választók kezében van.

 

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!

2014. 03. 27.

Az Orbán Viktor Baráti Kör tovább nyomul az energia-szektorban

Év elején robbant ki a gázvásárlási botrány, amelynek középpontjában a többek között Orbán focihaverja, a Vidi-tulajdonos Garancsi István által, offshore szálakon keresztül tulajdonolt MET áll. 50 milliárdos profitra tettek szert egy olyan ügylettel, amivel a hatályos jogszabályok szerint egyáltalán meg sem lehetett volna bízni őket (lévén offshore cég), és amit az állami MVM is elláthatott volna, a költségvetésen belül tartva vagy a fogyasztók felé tovább adva ezt a profitot.

Nemrégiben írtam meg, hogy a MET a gázvásárlási szerződést követően sem ült a babérjain, a Dunamenti Erőműben való tulajdonszerzése, és az egész magyar villamosenergia-rendszer szabályozásának alakulása bámulatos - természetesen teljesen véletlen - egybeeséseket mutat, a végén pedig újabb, igen vaskos bevétel valószínűsíthető a rejtélyes MET számára.

A MET csoport (forrás: www.hugas.met.com)

Úgy tűnik azonban, hogy ha egyszer egy üzlet beindul, azt nem lehet megállítani. A MET térnyerése a magyar energetikában tempósan folytatódik. Az RWE Főgázban lévő részesedésének közelmúltbeli - MVM általi - megvásárlása nyit új terepet a MET-nek. Információim szerint a Főgáz Zrt. 2014. március 31-én rendkívüli közgyűlést tart, aminek napirendjén szerepel a tulajdonosi körből távozó RWE által delegált, és a tulajdonosváltás nyomán lemondó igazgatósági illetve felügyelőbizottsági tagok pótlása.

Az MVM által a megüresedő helyekre (3 igazgatósági és 2 FB-hely) delegáltak között szerepel az igazgatósági helyek egyikére Králik Gábor, az FB-helyek egyikére pedig Kóbor György.

Králik Gábor 2010 és 2012 között a MET (akkor még MOL Energy Trade) International AG stratégiai és üzletfejlesztési vezetője, valamint vezérigazgatói tanácsadója továbbá pénzügyi vezetője és igazgató tanácsi tag volt. 2010 folyamán emellett a MET gazdasági vezetője.

Kóbor György 2013 folyamán az akkor frissen alakult MET Power Magyarország vezérigazgatója és igazgatósági tagja.

A MET-es háló lassan szövi be a magyar energetikát, a friss szerzeményben, a Főgázban is azonnal megjelenik. A kormányzati szándék deklaráltan a további állami tulajdonszerzés az energia-szektorban. Ezzel párhuzamosan minden jel szerint a MET-es kör pozíciószerzése is folytatódni fog.

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!

2014. 03. 24.

Fellebben a fátyol a paksi titokról?

Hosszas levelezés, adatigénylési pingpong után lehetőséget kaptam arra, hogy betekintsek a paksi bővítést megalapozó tanulmányokba. Pakson, a Paks II. projektcég székhelyén, zárt adatszobában, felügyelet mellett, a mobiltelefont leadva, egy laptopon megnyílt előttem sok ezer oldalnyi dokumentum. Mit láttam? Meggyőződtem-e arról, hogy valóban az évszázad üzletét kötöttük? Milyen részletes háttrészámítások előzték meg a moszkvai paktumot? Videó.

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!

2014. 03. 14.

Paksi fegyverletétel

Nyílt levél Lázár Jánosnak:

Lázár_levél1.jpg

Lázár_levél2.jpg

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!