2013. 04. 22.

Hatósági szabálytalanságok vagy politikai hecckampány? - Rémálom a zöldhatóságnál V.

Így Föld Napján épp alkalomhoz illő, hogy közzé tegyem azt a választ, amit Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztertől kaptam az OKTVF-vezető Tolnainé kapcsán feltett írásbeli kérdésemre. A gyöngyszemet az fn.hu és a greenfo ugyan már vágatlanul közzé tette, de talán nem mindenki látta. És az biztos, hogy igen tanulságos. Van a válaszokban kioktatás, rinocéroszhoz méltó vastagságú arcbőr ("Kiválasztását szakmai rátermettsége (...) indokolta"), szőrszálhasogatás (jogi osztály nincs, csak Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Főosztály, ott meg nem baj, hogy a vezető nem jogász), sajátos hatósági sikermérce (minél több bírságot szed be a hatóság, annál jobban dolgozik), és még sok minden más is. Egy biztos. Fazekas miniszter azt állítja, hogy ő pontosan tudja, mi és miért folyik a hatóságon, és mindent így talál rendjén levőnek, minden egyéb pusztán politikai hecckampány. Ezek után viszont soha többet nem bújhat Tolnainé háta mögé. Minden visszásságért, amire fény derül a jövőben a főfelügyelőségen, személyesen kell hogy felelősséget vállaljon.

fazekas_sandor_mti_koszticsak_130410.jpg

És akkor a kérdezz-felelek (az eredeti dokumentum itt olvasható):

Milyen kiválasztási eljárás nyomán került az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség főigazgatói székébe Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin?

Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin 2010-ben kezdte munkáját az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőségen, majd dr. Hecsei Pál, a korábbi megbízott főigazgató nevezte ki helyettesének. Több mint két év Főfelügyelőségen eltöltött vezetői munka után kapott főigazgatói kinevezést. Kiválasztását szakmai rátermettsége, vezetői hozzáállása indokolta.

Hogyan fordulhatott elő, hogy az országos zöldhatóság jelenlegi vezetője hosszú időn át irányíthatta jogi végzettség nélkül a főfelügyelőség jogi osztályát?

Szeretném felhívni a figyelmét, hogy a Főfelügyelőségen jogi osztály nincs. Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin sosem volt főosztályvezető. Főosztályvezető-helyettesként dolgozott a Jogi, Közigazgatási és Koordinációs Főosztályon, ahol elsősorban szakmai kérdésekkel foglalkozott, míg a kifejezetten jogi természetű feladatokat a főosztály jogász végzettségű főosztályvezető helyettese, illetve a szintén jogász végzettségű főosztályvezető végezte.

Hogyan kerülhet valaki közigazgatási gyakorlat és környezetvédelmi szakmai tapasztalat nélkül az OKTVF élére?

A főigazgató kinevezése mindenben a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően történt. Mint az első kérdésre adott válaszomban említettem, a főigazgató 2010 óta dolgozik a hatóságnál, így volt lehetősége megszerezni a közigazgatási szakmai tapasztalatot korábbi környezetvédelmi jellegű tapasztalatai mellé.

Hátráltatja-e véleménye szerint Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin vezetői munkáját,hogy sem idegennyelv-ismerettel, sem releváns szakmai tapasztalattal nem rendelkezik?

Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin 2007-ben diplomázott környezetirányítási szakértőként, majd 2012-ben letette a jogszabályok szerint kötelező közigazgatási szakvizsgát is. A főigazgatói munkakör ellátásához nem elsődleges prioritás az idegennyelv-ismeret. Releváns szakmai tapasztalatairól az előzőekben tájékoztattam. Munkájának sikerességét, egyben vezetői rátermettségét bizonyítja, hogy főigazgatói kinevezése óta — a rendszeres ellenőrzések következményeként — jelentősen megnőtt a Főfelügyelőség által felderített jogszabálysértések száma. Míg 2008 és 2009-ben mindössze l3 millió Ft bírságot szabtak ki, addig 2011-ben már 175 milliót, 2012-ben közel 350 millió Ft-ot. A Főigazgató Asszonyt ért politikai támadások illetve a kiszabott bírságok növekedése között nem kizárható egy esetleges ok – okozati összefüggés.

Hátráltatja-e véleménye szerint a felügyelőség hatósági munkáját, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin gyakorlatilag az összes, megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakembert eltávolította az intézményből?

Tisztelt Képviselő Úr! Kérdésébe foglalt állítása ismét téves információkon, szubjektív állásponton alapul. A Főfelügyelőség munkatársainak létszáma több ok miatt változott. A jogviszony megszűnésének indoka az esetek több mint a felében nyugdíjba menetel, közigazgatási áthelyezés, a kormánytisztviselő részéről felmerült felmondás vagy közös megegyezésen alapuló felmondás volt. Ehhez járult hozzá 2012 januárjában a kormányzati döntés alapján végrehajtott létszámleépítés is. Visszautasítom a Főfelügyelőség munkatársainak képzettségét és szakmai tudását megkérdőjelező hozzáállását. A Főfelügyelőségen jelenleg dolgozó munkatársak (köztük 84 felsőfokú végzettségű)a velük szemben támasztott követelményeknek mindenben megfelelő, magas színvonalú munkát végeznek. Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin 2012. szeptemberi főigazgatói kinevezése óta 1 munkáltatói felmondás történt a Főfelügyelőségen, munkaügyi per nem indult.

Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin a főfelügyelőség forrásait magáncélra (például a háztartásának kiadásaira) fordítja?

Nincs ilyenről tudomásom. Eddig egyetlen ellenőrzés során sem merült fel visszaélés a Főfelügyelőség gazdálkodási rendjében. A Főfelügyelőség gazdálkodása során az előírásoknak megfelelően jár el, melyet számos szervezet rendszeresen ellenőriz

Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin a főfelügyelőség személyi állományát részben saját közeli hozzátartozóival, barátaival és üzletfeleivel töltötte föl?

Tudomásom szerint minden kinevezés a jogszabályoknak megfelelően történt.

Van-e tudomása a tárcának a Főfelügyelőségen Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin vezetése alatt elharapózott rendszerszintű korrupcióról (elsősorban a hatósági engedélyek kiadása és visszavonása területén)?

Tisztelt Képviselő úr! Politikai hecckampány helyett tegyen feljelentést az illetékes szerveknél, amennyiben tudomása van korrupcióról. Amennyiben jogilag megalapozott és hatáskörömbe tartozó konkrétumokat tud a rendelkezésemre bocsátani, akkor természetesen magam is el fogok eljárni. Mindemellett emlékeztetném a korábban írt válaszomra: csak 2012-ben kétszer annyi bírságot szabott ki a Főfelügyelőség, mint 2008-tól 2012-ig. Elgondolkodtató adat arra vonatkozóan, hogy mennyire „elnéző” az új Főigazgató Asszony a jogszabálysértésekkel szemben.

Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin szakmaiatlan, jogalap nélküli döntései miatt a Felügyelőség ellen perek sokasága indult, a magyar gazdaságnak pedig kimutatható kárai keletkeztek, amely után vélhetően szintén a magyar államnak kell majd helytállnia?

Mint ahogy az bizonyára Ön előtt is ismert, a hatósági határozatok ellen az ügyfelek — a jogszabályokban foglaltak szerint — jogorvoslattal élhetnek. Ön azt kérdezi, hogy folyamatban lévő, befejezetlen peres ügyek milyen negatív hatással lehetnek a magyar állam számára. Legalább írásban érdemes alaposan átgondolni a kérdést, mielőtt felteszi. Jogerősen lezáratlan perekről én nem tudom megmondani, hogy melyik fél számára fog kedvező döntés születni. Így arra kérem, engedje meg, hogy ezekről akkor tájékoztassam, ha jogerős döntés születik. A Főfelügyelőség peres ügyeinek számát tekintve semmilyen lényegi eltérés nem tapasztalható Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin kinevezése óta. (Az előző évek adatai alapján a peres és nemperes ügyek száma a következők szerint alakult: 2008-ban 214, 2009-ben 289, 2010-ben 196, 2011-ben 156, 2012-ben 235, 2013-ban 46 db.

Van-e tudomása a tárcának arról, hogy Tolnai Jánosné Dr. Szatmári Katalin munkáltatói tevékenysége során rendszeresen megszegi a kormánytisztviselőkről szóló tőrvényt, különösen a munkaidőt, a túlórákat, vagy azok kifizetését, illetve a kötelezően adandó pihenőidőt érintően?

Egyetlen ellenőrzés sem bizonyítja Képviselő Úr állítását. A Főfelügyelőségen valóban megfeszített munka folyik, melyet sok esetben sem a főigazgató, sem munkatársak nem többletjuttatásért, hanem a környezet védelme iránti elkötelezettségből végeznek. A közszférában nagyon sokan teljesítünk így szolgálatot.

Van-e tudomása a tárcának arról, hogy az OKTVF-nél jogszabályellenesen védelmi feladatokat lát el a Nemzeti Védelmi Szolgálat Bolcsik Zoltán vezetésével?

Intézményeink védelmi feladatainak megszervezése saját hatáskörükbe tartozik. A konkrét esetben a biztonsági feladatokat nem az Ön által megnevezett szolgálat látja el.

Válaszát várom arra a kérdésre is, hogy amennyiben tudomása van minderről, és mégsem tett eddig semmit a fentiek megelőzése, illetve megszüntetése végett, az nem veti-e fel a hivatali alkalmatlanság és a bűnpártolás gyanúját? Amennyiben pedig az itt leírt törvénytelen gyakorlat az OKTVF-et felügyelő miniszter tudta nélkül folyhat immár évek óta, az nem kérdőjelezi-e meg alapjaiban az Ön tárcavezetői kompetenciáját?

Tisztelt Képviselő Úr! Tekintettel arra, hogy kérdéseit megválaszoltam, így okafogyottá vált utolsó észrevétele. Örömömre szolgál, hogy legalább az írásbeli kérdés parlamenti műfaja lehetővé teszi az alkalmankénti személyes eszmecserénket. Egyúttal tisztelettel arra kérem, hogy amennyiben bizonyítékokkal tudja alátámasztani a kérdéseiben megfogalmazott állításokat, úgy haladéktalanul tájékoztasson, egyúttal éljen képviselői kötelességével és a szükséges jogi lépéseket tegye meg! Amennyiben viszont nem rendelkezik hitelt érdemlő bizonyítékokkal, úgy arra kérem, fejezze be az OKTVF lejáratását! Köszönöm a Főfelügyelőség felelősségteljes munkájára irányuló érdeklődését.

Ha tetszett a cikk, csatlakozz Jávor Benedek Facebook-oldalához!

A bejegyzés trackback címe:

https://javorbenedek.blog.hu/api/trackback/id/tr415242207

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása